Cultuureducatie op maat

Coronamaatregelen Cultuur En School Nijmegen

In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de panden van de Lindenberg in Nijmegen-centrum en de Aldenhof geopend voor bezoekers t/m 17 jaar. Scholen en scholieren kunnen deze locaties ook onder de nieuwe coronamaatregelen bezoeken. Als er naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen wijzigingen nodig zijn in de uitvoering van geplande activiteiten overleggen wij die met de betreffende scholen.

Onze vakdocenten geven cultuureducatieve activiteiten op scholen. De activiteiten op de scholen gaan in principe gewoon door. De Lindenberg overlegt met de scholen over wat er wel en niet kan plaatsvinden voor wat betreft de geplande lessen, projecten en activiteiten van de Lindenberg en Cultuur En School Nijmegen. Bij de activiteiten op scholen volgen wij de daar geldende regels en protocollen.

Vragen hierover? Mail onderwijs@delindenberg.com

 

Culturele Jaarprogramma's 2020-2021

Een mooi lichtpunt in deze tijden van corona: de Culturele Jaarprogramma's voor het schooljaar 2020-2021 zijn bekend! We hebben weer met veel plezier en aandacht gewerkt aan deze cultuureducatieve programma's voor het primair onderwijs in Nijmegen.

In samenwerking met vele culturele aanbieders hebben we een divers en kwalitatief hoogstaand programma kunnen samenstellen: een inspirerend programma dat laat zien hoe divers en verrijkend cultuureducatie voor het primair onderwijs kan zijn.

DOWNLOAD DE BROCHURE VAN DE CULTURELE JAARPROGRAMMA'S 2020-2021

We hebben de Culturele Jaarprogramma’s 2020-2021 met de grootste zorg samengesteld, in de hoop dat alle activiteiten door kunnen gaan in de vorm en op het tijdstip zoals ze beschreven staan in de brochure. Omdat we de gevolgen van het coronavirus voor het komende schooljaar echter nog niet geheel kunnen overzien is de informatie in de brochure onder voorbehoud. Mochten activiteiten onverhoopt toch komen te vervallen als gevolg van de coronamaatregelen kunnen deze kosteloos geannuleerd worden.

Cultuur En School Nijmegen

Cultuur En School Nijmegen is het onafhankelijke bemiddelingspunt voor cultuureducatie in het Nijmeegse onderwijs. Het toont scholen in het primair en voortgezet onderwijs welke mogelijkheden er zijn op cultureel gebied en brengt vraag en aanbod samen.

Lees hier meer over ons